Dyrekcja Nauczyciele Pedagodzy Administracja Dokumenty Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Gimnastyka korekcyjna Akademia Przyszłości Kalendarz zebrań z rodzicami

Szkoła

Pedagodzy

Pedagodzy szkolni


Szkoła Podstawowa nr 48 - mgr Anita Połom

Poniedziałek

08:45-13:45

1 l. – terapia kl. Ia

Wtorek

08:00-13:45

1 l. – terapia kl. IIb

Środa

12:00-18:00

 

Czwartek

08:00-14:30

1 l. – terapia kl. IId

Piątek

08:00-12:00

1 l. – terapia kl. IIe

 

Gimnazjum nr 16 - mgr Edyta Misztal

Poniedziałek

08:00-14:00

(1lekcja -  terapia pedagogiczna) 

Wtorek

09:00-14:00

 

Środa

13:30-19:30

(18:30-19:30 - konsultacje dla rodziców)

Czwartek

09:00-14:00

 

Piątek

08:00-13:00

 (1lekcja - terapia pedagogiczna)

 

 

Psycholog szkolny


Gimnazjum nr 16 - mgr Ewa Moebus

Wtorek

08:00-13:00

 

Środa

17:30-20:00

 

Czwartek

08:00-13:00

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA


Zajęciami terapii pedagogicznej zostają objęte dzieci z klas 0–III, u których zauważono symptomy wskazujące na występowanie u dziecka specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Dla określenia tych trudności przyjęło się używać trzech pojęć: 

 • dysleksja – czyli niemożność nabycia umiejętności czytania,
 • dysortografia – czyli niemożność nabycia umiejętności poprawnego pisania;
 • dysgrafia – czyli trudność osiągnięcia poprawnego poziomu graficznego pisma.

 

Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji a tym samym  ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania przez:
  • ćwiczenia koncentracji uwagi,
  • rozwijanie spostrzegawczości,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej,
  • rozwijanie percepcji słuchowej,
  • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli. 
 • ułatwianie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania,
 • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu,
 • wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym, rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.


Zajęcia  w grupach 2-5 osobowych odbywają się w sali nr 22.

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku
  Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
 • (58) 346 96 48

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 377575

Copyright © 2016-2017 ZKPiG nr 12 w Gdańsku - wszystkie prawa zastrzeżone.